Följ Tre Sverige

3 lanserar ny täckningskarta i samråd med Konsumentverket

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2014 10:00 CET

I dag lanserar mobiloperatörer 3 sin nya täckningskarta - ett resultat av en överenskommelse som slutits mellan mobiloperatörerna 3,Telenor, Tele2, Net1 och Telia, samt Konsumentverket. Operatörernas kartor och de parametrar som den uppvisade täckningen baseras på, har tagits fram i samråd med Konsumentverket, Telekområdgivarna och Post- och telestyrelsen (PTS). 3s nya täckningskarta lanseras i dag på 3s hemsida https://www.tre.se/privat/kundservice/tackning-drift/tackningskarta/.

– Våra nya täckningskartor kommer ge konsumenterna en tydlig och rättvis bild av hur 3s täckning ser ut på ett tillförlitligt och jämförbart sätt. Den nya kartan tydliggör de investeringar som vi har gjort för att uppgradera och bygga ut både vårt 3G- och 4G-nät det senaste året, säger Nicholas Högberg, vd på 3 Sverige.

Operatörerna har i utformningen av kartorna utgått från en gemensam metod som bygger på riktlinjer som branschen har tagit fram tillsammans med PTS, Telekområdgivarna och Konsumentverket. Användarvänlighet och jämförbarhet har varit centrala ledord vid utformningen av kartorna och målsättningen har varit att kartorna ska ge konsumenterna en mer transparent och rättvis bild av mobiltäckningen samt förenkla möjligheterna att göra jämförelser mellan olika operatörer. Som exempel har en branschgemensam standard slagits fast för angivelse av vilken hastighet som normalt kan förväntas i 3G- respektive 4G-näten och tillämpliga fall GSM-nät för mobilsurf.

Förändringarna i de nya kartorna är i korthet:

Beräkning av täckning: Operatörerna ska använda en gemensam metod för att beräkna täckning och tre olika nivåer för att beskriva täckningen har införts: Bastäckning, god täckning och mycket god täckning.

Hastigheter: Nu visas intervaller för vilken datahastighet konsumenten normalt kan förvänta sig i de respektive näten.

Färgsättning och informationstexter: Operatörerna har utgått från samma färgsättning och färgkodning. Kartans informationstexter kommer även att vara utformade på samma sätt. Operatörerna har dessutom strävat efter att utforma kartorna på ett sätt som ökar tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Täckning för olika nät och mobiltelefoner: Nu kan du som konsument i anslutning till kartorna välja att se täckning för olika nät och vilka frekvensband som stöds av olika mobiltelefoner.


För mer information, vänligen kontakta:
Kamran Alemdar, pr- och informationschef, 3 Sverige
Telefon. 0735 33 78 64
E-post. kamran.alemdar@tre.se

Eller besök 3s nyhetsrum:
http://www.mynewsdesk.com/se/tre/


Om 3
3 Skandinavien äger och driver 3G och 4G mobilnät i Sverige och Danmark. Bolaget, som är en del av den globala 3-gruppen med verksamhet i 10 länder, är ett joint venture mellan Hong Kong-baserade Hutchison Whampoa Limited (60 %) och svenska Investor AB (40 %). För mer information om 3-gruppen, gå till www.three.com, för mer information om 3 i Sverige, www.tre.se

Om 3

3 Skandinavien äger och driver 3G och 4G mobilnät i Sverige och Danmark. Bolaget, som är en del av den globala 3-gruppen med verksamhet i 10 länder, är ett joint venture mellan Hong Kong-baserade Hutchison Whampoa Limited (60 %) och svenska Investor AB (40 %). För mer information om  3-gruppen, gå till www.three.com, för mer information om 3 i Sverige, www.tre.se