Följ Tre Sverige

Europeiska investeringsbanken stöder Hi3G i Sverige och Danmark

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2014 07:30 CEST

Europeiska investeringsbanken (EIB) beviljar ett lån på 1,8 miljarder SEK (200 miljoner EUR) till den nordiska telekommunikationsoperatören Hi3G för uppgradering och utbyggnad av deras mobilnät i Sverige och Danmark.

Utbyggnaden av ett nytt mobilt 4G/Long-Term Evolution-nätverk (LTE) och uppgraderingen av det mobila 3G-nätet ger fler människor i båda länderna tillgång till snabba mobila bredbandstjänster. Det kommer att bidra till ökad nättäckning och avsevärt förbättrade datatjänster för hela 3G-nätet och framför allt det nya 4G/LTE-nätet (med höga nedladdningshastigheter på upp till 130 Mbps).

– EIB främjar smart tillväxt och stöder utvecklingen med fokus på kunskap och innovation. Vi välkomnar därför särskilt det här avtalet med Hi3G. Det kommer inte bara att göra det möjligt för marknaden för mobilt bredband att växa utan också sänka kostnaderna för slutanvändarna tack vare ökad konkurrens, säger Jonathan Taylor, EIB:s vice president med ansvar för utlåning till Sverige.

– Vi är väldigt nöjda med uppgörelsen med EIB. Den hjälper oss både med vår fortsatta utbyggnad av 4G i Sverige och Danmark samt att även täcka glesbebyggda områden i Sverige med höghastighets 3G-täckning, tillägger Peder Ramel, Koncernchef, Hi3G.

Tack vare EU-bankens stöd till investeringen förbättras Hi3Gs 3G-täckning och hastighet för mobilt bredband att samtidigt som LTE täckningen ökar. Investeringen ligger helt i linje med EUs strategi ”En digital agenda för Europa” där ett av målen är att erbjuda bredbandstäckning på 30 Mbps eller mer för all EU-medborgare senast 2020.

Under 2013 uppgick EIB:s finansiering i Sverige till 1,57 miljarder EUR. Det är en ökning med närmare 40 procent jämfört med EIB:s finansiering under 2012 på 1,13 miljarder EUR. Bankens utlåning under 2013 var inriktad på projekt som främjar forskning, utveckling och innovation (FoUI) inom industri och hållbara transporter. För mer information om EIB:s verksamhet i Sverige under 2013 klicka här.

Bakgrundsinformation

Europeiska investeringsbanken (EIB) är Europeiska unionens finansinstitut för långfristig finansiering och ägs av EIB:s medlemsstater. Banken tillhandahåller långfristig finansiering av sunda investeringar som bidrar till EU:s politiska mål.

Presskontakt

EIB

Alicja Chytla
Mail: a.chytla@eib.org
Tel: +352-4379-88233

EIB:s webbplats: www.eib.org/press
Pressavdelningen: +352 4379 21000 press@eib.org

Hi3G

Peder Ramel, Koncernchef
Mail: Peder.ramel@tre.se
Tel: +46 735333023

Grant Stevenson, CFO
Mail: grant.stevenson@tre.se
Tel: +46 735438970


Om 3

3 Skandinavien äger och driver 3G och 4G mobilnät i Sverige och Danmark. Bolaget, som är en del av den globala 3-gruppen med verksamhet i 10 länder, är ett joint venture mellan Hong Kong-baserade Hutchison Whampoa Limited (60 %) och svenska Investor AB (40 %). För mer information om  3-gruppen, gå till www.three.com, för mer information om 3 i Sverige, www.tre.se