Följ Tre Sverige

PTS nuvarande auktionsvillkor slår negativt mot utbyggnaden av 5G

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2018 16:01 CEST

Kommentar till de nordiska statsministrarnas avsiktsförklaring om 5G

Tre välkomnar att de nordiska statsministrarna enats kring en avsiktsförklaring om utbyggnad av 5G, men oroas för att PTS nuvarande förslag till auktionsvillkor ger en försämrad konkurrens som påverkar utbyggnaden av 5G-nätet.

För Sveriges del är det avgörande att den planerade auktionen av 700 MHz-bandet, som är viktig för 5G-utbyggnaden, utformas så att minst tre aktörer får möjlighet att få tillgång till 700 MHz-bandet. Det bör ske genom ett rimligare utformat tak för hur mycket en aktör får köpa, såsom PTS gjorde i 800 MHz-auktionen.

- Tre har under en längre tid uppvaktat både regeringen och ansvariga myndigheter, främst PTS, för att fästa uppmärksamheten på att de auktionsvillkor som PTS föreslår idag, riskerar att få stora negativa effekter för konkurrensen på marknaden, säger Johan Johansson, vd för Tre Sverige.

Inom kort avslutas PTS remiss av auktionsvillkoren för 700 MHz-bandet.

- Det är glädjande att Tele2 och Telenor nu tydligt instämmer i Tres position. Nu är det av yttersta vikt att PTS utformar auktionen för att säkerställa en verklig konkurrens när det gäller 700 MHz-bandet, säger Johan Johansson.

Tre svarar i dagarna på det remissförslag som PTS skickat ut. Tre kommer fortsätta driva en tydlig linje för att få till stånd en omarbetning av förslaget för att säkerställa att minst tre aktörer får en reell möjlighet att få tilldelning av 700 MHz-bandet som är helt centralt för utvecklingen av 5G-nätet i Sverige.

Tre har tidigare utvecklat sina ståndpunkter i två debattartiklar:
https://www.svd.se/konkurrensen-mellan-mobilbolag-satts-ur-spel
https://www.svd.se/pts-fortsatter-slarva-i-konkurrensanalysen

Om Tre

Tre Skandinavien (Hi3G Access AB) startades i december 2000 med visionen att skapa en helt ny plattform för mobil kommunikation. I dag äger och driver Tre 3G- och 4G-mobilnät i Sverige och Danmark och består av cirka 2 000 anställda. Tre Skandinavien, som är en del av den globala 3-gruppen med verksamhet i elva länder, ägs av Hong Kong-baserade CK Hutchison, som äger 60 procent av bolaget, och svenska Investor AB, som äger 40 procent. Läs mer om Tre påwww.tre.se och mer om Tre-gruppen på www.three.com.