Följ Tre Sverige

Så mycket lägger svensken på kommunikation

Pressmeddelande   •   Jan 08, 2013 08:30 CET

En klar majoritet av svenskarna, 84 procent, spenderar under 399 kronor per månad på mobiltelefoni. Månadskostnaden för den totala kommunikationsutgiften ligger för de allra flesta under 600 kronor och anses överlag som rimlig – även om vissa grupper önskar att den var lägre, det visar en operatörsoberoende undersökning genomförd av mobiloperatören 3. 

För 40 procent av svenskarna är den totala kommunikationsutgiften per månad 300 till 599 kronor. I den ingår mobiltelefoni, fast telefoni, fast internetuppkoppling, mobilt bredband, mobilsurf och andra tjänster så som appar. 7 procent lägger mindre än 99 kronor, 24 procent lägger mellan 99 och 299 kronor, 15 procent lägger 600 till 799 kronor och 13 procent har 800 till 1499 i totala kommunikationsutgifter.

När det kommer till mobiltelefonräkningen lägger 84 procent av svenskarna maximalt 399 kronor i månaden, av dessa spenderar 27 procent under 99 kronor i månaden. 15 procent spenderar 400 kronor till 999 kronor. Det finns två grupper som skiljer sig något från mängden och det är särbos och skåningar. Särbos utgifter för mobiltelefoni är högre än för singlar och sambos. Boende i Skåne är de som har lägst räkningar för mobiltelefoni och mobilt bredband i landet.

– Den här undersökningen visar att minutpriset inte längre är viktigt. I stället tittar den svenska mobilkonsumenten på hela värdet av det han eller hon får för månadskostanden; hur många minuter samtal som ingår, hur många fria sms och hur mycket data, samt vilken mobil som följer med bindningstiden. Den svenska mobilkonsumenten är kritisk, krävande och extremt kompetent och därför är det särskilt upplyftande att de tycker att de får valuta för sina pengar, säger Nicholas Högberg, VD, 3.

Mer än hälften av de tillfrågade, 55 procent, anser att deras utgifter för kommunikation är rimliga. En fjärdedel, 26 procent, anser att de rent av är låga medan 19 procent anser att de är för höga. Minst nöjd är boende i Blekinge (34 procent), Dalarna (32 procent) och Uppsala (30 procent) där flest anser att deras kommunikationsutgifter är för höga. Studerande den grupp som i minst utsträckning anser att deras utgifter är för höga. Både sjukpensionärer följt av heltidsarbetande har större andel som önskar sänka sina kommunikationskostnader jämfört med studenterna.

Av de områden som anser sig ha låga kommunikationsutgifter utmärker sig tre län, Gotland (50 procent), Kronoberg (42 procent) och Örebro (37 procent). Även singlar utmärker sig genom att vara mer nöjd med sina kommunikationsutgifter än både sambos och särbos.

Huruvida man har fast hemtelefoni eller inte skiljer sig i Sverige. I Dalarna län har hela 82 procent fast hemtelefoni medan motsvarande siffra för Västmanland är halverad där 41 procent har en fast telefonuppkoppling i hemmet.  I hela landet har 64 procent fast hemtelefoni medan 36 procent inte har det. De allra flesta som valt bort hemtelefonin finns bland de yngre i åldersspannet 25-34 år.


Om undersökningen: Undersökningen utfördes av Nepa AB under september 2012. Undersökningen genomfördes via telefonintervjuer med 1029 deltagareoberoende av mobiloperatör. 

För mer information eller för att ta del av hela undersökningen var vänlig kontakta:

Nicholas Högberg, VD
Mobil: +46 (0)735-33 71 90
E-post: nicholas.hogberg@tre.se  
Erik Hörnfeldt, Information och PR 
Mobil: +46 (0)735-33 74 04
E-post: erik.hornfeldt@tre.se

Om 3

3-gruppen är en ledande ägare och operatör av infrastruktur för telekom med ett brett utbud av tjänster i 11 länder. Dessa inkluderar tredje generationens (3G) multimedia mobil kommunikation och andra generationens mobila kommunikationsnät, fasta teletjänster, fiberoptiskt bredband och radio broadcasting. I Sverige och Danmark är 3 ett joint venture mellan Hong Kong-baserade Hutchison Whampoa Limited (60 %) och svenska Investor AB (40 %). För mer information om 3-gruppen, gå till www.three.com, för mer information om 3 i Sverige, www.tre.se